Биодинамично земеделие

Актуално

Сдружение Софера започва съществуването си като инициатива за създаване и развитие на социална и обучителна ферма. Нашата кауза е свързана с трансформацията на земеделските практики, засилване на взаимодействието между човека и земята и подпомагане на жизнеността на земята и холистично здравето на общността. Следвайки принципите на биодинамичното земеделие ние търсим цялостен екологичен и етичен подход във фермерството, градинарските практики и отглеждането на храната, като подкрепяме всички участници в общността с основната цел за полагане на грижи за човека.

Свободен достъп

Посрещане на доброволци

Посрещнахме от 21 до 23 май младежите от екологичното движение

May 29, 2020
Свободен достъп

Грамота за принос и участие в Международната конференция

Участие в Международната конференция „УМНАТА ГРАДИНА - УРОЦИ ОТ ПРИРОДАТА ЗА ВСИЧКИ", която се проведе на 15 ноември 2019 г.

December 4, 2019
Само за членове

Деметер Стопанство Хоф Брайт

Деметер Стопанство Хоф Брайт

October 31, 2019
Свободен достъп

Поредица срещи с деметер ферми - Кас Хоф в Люксембург

В следващите седмици ще ви споделим за срещите си с хората, посветили се на биодинамичното зеледелие

September 1, 2019
Свободен достъп

Среща със стихиите

Инициираща обучителна среща за родители деца.

May 12, 2019
Свободен достъп

Биодинамично земеделие за начинаещи

Биодинамичното земеделие представлява холистичен, екологосъобразен и етичен подход към стопанисването на земеделските площи, градините и храненето.

May 9, 2019
Свободен достъп

Oснови на включващото и социално земеделие

Идейна постановка на включващото фермерство

May 7, 2019
Свободен достъп

Участие на Фестивала на семената 11 май 2019 г.

Част от родителската инициатива се включи с организирана работилница за семена

May 1, 2019