Предколедното време е надеждата за ново начало и обещанието на света, че вярваме в неговите чудеса! Затова и без ден забавяне ще споделим за поканата да посетим  общността Вайсенсайфен и Дом Михаел в Айфел, Германия и да преживеем заедно с тях празника на първия Адвент. 

 

Дом Михаел е основана през 1973 г. като училищен дом за деца с аутизъм. Израстването на децата и младежите, намерили своето място тук, налага разширяването му в жилищен фонд за възрастни, както и създаването на терапевтични работни места. Създадени са дърводелски, тъкачници, грънчарски и ателиета, както и работилницата за свещи. Освен това има индивидуална и малка групова работа в домакинството, градинарството, озеленяване и горското стопанство.

През 1976 г. е придобита фермата "Хоф Щайних", която служи и като работно и приключенско пространство за закрилниците. Селскостопанските продукти с качество Деметер се използват за да покрият собствените нужди, а и се продават в събота на седмичния пазар в Геролщайн. В момента 24 души, нуждаещи се от грижи, живеят в Дом Михаел през цялата година от общо 80 човека, които са са членове, терапевти и участници на различни нива в тази общност.

В непосредствена близост се намира и обединението на хора на изкуството като част от симпозиума Вайсензайфен и скулптурния парк с творби на Албрехт Симонис. Художникът се заселва в тази местност още през 50-те години и живее и работи в продължение на целия си живот. В момента тук се помещава галерията и издателство П, като всяка година се провеждат пленери   

на открито вдъхновени от симбиозата на социалното взаимодействие сред природата и в съчетание с духа местността. 

Целта на нашата работа е да укрепим тялото и душата на хората, живеещи тук, по такъв начин, че индивидуалността да може да се реализира в тях. Това може да бъде постигнато като се опитаме да възприемем и разберем личните желания и намерения на хората, живеещи тук със специални нужди, и да ги включим в насърчаването на тяхното развитие.

 

В основата на цялата работа е образът на човека, основан на духовната наука на Рудолф Щайнер, според което човешкото същество като единство на тяло, душа и дух, като индивидуалност в неговата уникалност и способност да се развива, независимо от трудностите и недъзите, които принадлежат на неговия живот.

Благосъстоянието на общността расте с нейната способност за индивидуалност и колективния капацитет на нейните членове. Тези качества трябва да бъдат открити, развити и популяризирани. Искаме да оформим нашата общност според аспектите на троичния социален ред: свобода в духовния живот, равенство в юридическия живот и братство в икономическия живот. Спазваме принципите на самоуправление, като задаваме и развиваме и спазваме форми и правила на съвместен живот. Тези социални форми живеят действено в съзнанието на всички членове на общността и периодично биват осъвременявани и адаптирани според нововъзникнали нужди. Формирането им в смисъла на едно социално изкуство е една от нашите основни цели.

Публикувано
December 7, 2023
Автор
admin
Членство
Free