Компостиране

Органичните отпадъци компостираме и за подхранване на почвата използваме птичи тор от нашите кокошки и овчи тор от кошарите над селото. Пресен и угнил оборски тор сме ползвали от биологични ферми в съседство, като към тях сме добавяли компостните препарати. В предишни години сме торили в малки количества с тор от калифорнийски червей.
 
Биодинамичните препарати са ферментирали по специален начин природни лекове, като те имат основна роля в успешното биодинамично земеделие. Съществуват общо 9 препарата като всеки от тях е с различни свойства, характеристики и приложения.
 
Те се използват за насърчаване на процесите на образуване на хумус в почвата; увеличават жизнеността на микробната почвена популация; подобряват виталността на растенията и хармонизират жизнените процеси с тези на околната среда. Техните ефекти са предимно фини и качествени, но дълбоко важни.
 
Най-често биодинамичните препарати представляват смеси за наторяване, приготвени от различни билки в съприкосновение с определен животински орган. Всяка от биодинамичните смески се намира под пряко влияние на дадена планета. Биодинамичните препарати привличат етерните, съзидателни сили към себе си и след това ги предават на компоста, почвата и растенията. За общо подсилване на почвата и насаждения та се използват основно три препарата – 500, 501 и 508.
 
500 – торово-рогов препарат
501 – кварцово-рогов препарат
508 – полски хвощ
 
Приготвят се допълнителни препарати, които се добавят по определена схема към компоста - компостни препарати. Те се прилагат за по-ефективното му разлагане.
 
 
502 – бял равнец
503 – лайка
504 – коприва
505 – дъбова кора
506 – глухарче
507 – валериан