Доброволчество

“Доброволчеството е активно становище към живота, когато благородните намерения са осъществени с воля, когато възвишените идеи са оформени с ръце в полезни дела, за които не се очаква признание.” 

 

volunteers
Може да ни подкрепите и чрез доброволчески труд, като в социална и обучителна ферма Софера имате възможност да разгърнете уменията си в разнообразни области - природни и аграрни науки, педагогически и терапевтични умения, творчество - нуждаем се от хора, които искат да работят със сърцето и ума, да развиват чувството за отговорност към света, в който живеем, солидарност и принадлежност към обществото ни, да развиват оптимизма, че винаги може да се направи нещо полезно.

В Софера си партнираме с различни национални и международни доброволчески мрежи - като от две години посрещаме доброволци от Гърция, Македония, Франция, Русия, Германия и Швейцария, които имат възможността да се включат за различен период от една седмица до един месец. 

Спонтанна кандидатура приемаме в хода на цялата календарна година.


Предлагаме база за пълноценен престой в рамките на фермерската общност, възможност за придобиване на различни умения, свързани с биодинамичното земеделие, включване в провежданите семинари и обучения, издаване на сертификат за доброволческо участие. Може да се запознаете с договорените условия за доброволчество ето тук