Приказен час

Устното предаване на приказни истории, митове и легенди е в основата на нашата култура и памет.  Времето за разказване или слушане на приказки дава възможност на малки и големи да се вживеят  в образа на другия, да разиграят една мисловна ролева игра и да погледнат света и случващото се през образа на героя – така се научаваме да уважаваме и другата гледна точка, колкото и различна да е от нашата собствена. Да влезем в обувките на другия, а това вече може да ни направи по-търпими към различието, да бъдем по-толерантни и по-комуникативни.

Слушането на приказки стимулира въображението, помага ни да навлезем по-задълбочено в своите съзнателни и подсъзнателни страхове и да открием силата, която да ни подскаже интуитивно решението. Чрез карти на фантазията създаваме обща приказна реалност, като развиваме речеви и комуникативни умения, поставяме препятствие на героя ни и развиваме волевата сила, с която да преодолее това препятствие.