Нашите градини

Към обучителния център разполагаме с опитно поле с разнообразни плодни дървета  и повдигнати лехи за отглеждане на зеленчуци на открито с площ от 2 дка за практически занятия и изградени каменни тераси с капково напояване, на които чрез редуване се отглеждат зеленчукови култури. Всички процеси по отглеждането на зеленчуковите култури -  от съхранението и подбора на семената, производството на разсади до прибирането и съхранението на реколтата ще се реализират с активното участие на децата и младежите. Практическите занимания се провеждат под формата на естествени игри, природни експерименти и чрез въвеждане на игрови елементи под мотото “В градината се учим да наблюдаваме и откриваме, да изследваме и измерваме, да планираме и предсказваме”.

Предвижда се опитното поле и производствената база да заемат площ от около 25 декара земеделска земя в землището между с. Илинденци и гр. Кресна. В тях ще се отглеждат плодове и зеленчуци по методите на устойчивото биодинамично земеделие, като средствата от реализираната продукция ще се използват за поддръжка на обучителните модули в Сдружението.

Разнообразните по форма занимания в градината се стремят да отговарят на индивидуалните интереси и потребности на всяко едно от децата. Стремим се срещите да бъдат организирани като цялостни проекти, като участниците бъдат стимулирани да открият вътрешните си силни страни, волята си за действие, да натрупат преживявания чрез сетивата и емоциите. Практическото направление на заниманията през ваканциите има за цел децата да се учат и извън „класната" стая и чрез научените знания и умения да могат да вземат участие в обществения живот.