Пленери сред природата

Заедно с нашите педагози и експерти предлагаме индивиадуална програма за обучение. След предварителна среща със семейството ще създадем точния план, който да отговаря на предизвикателствата на вашето семейство. Следваме принципите на валдорфската педагогика, където неприкосновенността на достойноството на всяка индивидуалност е първостепенно право и всеки заслужава да му бъде дадено необходимото време за да развие своя цялостен потенциал.

Мотивацията за всеки ученик е ключът към неговата личност. Този ключ се разкрива чрез развиване на волята, чрез смислени дейности, действия с кауза за добруването на обществото и Земята.