Природни игри и труд на опитното поле

Наблюдението на природните феномени е основна част от обучителните задачи, които си поставяме. Под формата на колективни игри или индивидуални задачи, децата сами откриват и изучават великолепието на природата във всичките му аспекти. Всеки един от обучителните модули е тематично конструиран и се ориентира според годишния ритъм и сезоните, като се основава на троичния подход - теоретично запознаване (под формата на разказ, приказка, легенда или научно обоснован текст), практическо и експериментално развитие на наученото, включващо работа със сетивата и творчески подход към поставената тема. Пролетните занимания около времето на слънчевото равноденствие са свързани с обновлението на природата след зимния покой - нов зареждащ импулс. Летните занимания около Еньовден и лятното слънцестоене са свързани със значимостта на билките и величието на този празник. Есенните занимания са свързани с прибирането на реколтата и грижите за земята и възстановяването на почвеното плодородие.

Дневен и годишен ритъм

Ритмичността е необходимост при оформянето на дейностите през отделните дни, седмицата и годината. Това представлява нашата рамка, която определя картината изпълнена с преживявания и спомени.

Чрез сутрешно или вечерно кръгче групата има време да се огледа в човека отсреща, да бъде насочен погледът към случващото се в момента, свързано съдържателно с годишния кръговрат, със сезоните, празниците и съпътстващите ги духовни преживявания. Структурирането на дневния и годишен ритъм, чрез повтарящи се действия дава подкрепата на съвместното съпреживяване, вътрешна стабилност и ориентир.

Преживяването на време и ритъм е неразривно свързан с процесите в природата, смяната на деня и нощта, смяната на сезоните, като преповтарящи се явления, създават доверие, предават знания и подкрепят идейния свят на нашите възприятия.

Децата и младежите са внимателни слушатели, които попиват истории, а необходимата информация в тази възраст се набавя наместо абстракти текстове с научна терминология, чрез езика на е  художественото слово от приказки и легенди, чрез които емоционално и естетически си набавят необходимата им информация за заобикалящия ни свят, те са прекрасни наблюдатели на всяка нова промяна в градината и в природата и възторжени изследователи, когато успеят сами да си обяснят и да пресътворяват хода на събития и явления.