Семеносна градина

Внимателни сме към запазването на собствените или дългогодишно отглеждани сортове в градините. Издирването на стари местни сортове и съхраняването и възпроизводството им е ключът към създаването на устойчиви към болести и неблагоприятни агрометеорологични условия, здрави растения и отглеждане на добри култури.

Първоначално са подбрани семена от Сатива, Кокопели и Независимата българска банка за  семена. Фермите, които работят с репродуктивни сортове в стопанствата си и произвеждат собствени семена във времето, със сигурност се възползват от работата на селекционерите. Затова има дълбок смисъл част от печалбата на земеделските производители да бъде дарявана на инициативите, работещи за създаване на репродуктивни нови сортове.

 

Таблица, която указва сроковете на кълняемост, както и времето и оптималната темпера за покълване на използваните от нас семена.