Творчески занимания

Чрез различни творчески техники се стремим да напаснем индивидуалните потребности с възможностите и интересите на децата и младежите, така че да разкрием творческите им способности и изкуството като начин за откриване на индивидуалните изразни средства, разбирането, емпатията, преживяването.

Човек се отваря към себе си, другия и света, за да ги опознае и разбере по-добре. 

Рисуването с акварел и  особено  работата с водата отваря съзнанието, помага да преодолеем обидите и нараняванията от другите и ни отваря възможност за откриване на нови контакти.

Рисуване със сух пастел подпомага емоционалното изразяване, стимулира творческото мислене и чувствителността ни към фините нюанси - не само при цветовете, но и в общуването. То обогатява представите ни за цветовете в природата и начина, по който те влияят на нашите настроения и чувства.

Рисуване с ръце развива волевите качества, преодолява определени бариери в общуването. Създава ясна представа за собствените граници. Освобождава натрупани емоции, трудно изразявани чувства. Чрез приложни дейности като работата с естествени материали се стимулира творческото мислене и се създава здрава връзка с природата.

Лендарт изкуството ни прави изобретателни и наблюдателни към  намирането и използването на  материали от природата като камъни, листа, жълъди, кестени, шишарки, черупки от миди, охлюви и др. То помага да се изградят нови логически връзки, да се усъвършенстват умения, свързани с фина моторика и  съчетаване на цветовете.

Работата с пластични материали като глина, пластелин и восък е подходяща за усилване на  волята. Преживяванията с тези материали дават възможност да развием по-голяма чувствителност за форма, пространство, релеф и да съчетаем постоянство, усърдие и търпение.