Творчески занимания

В работата с художествените среди когнитивните процеси като възприемане, оценяване, категоризиране или планиране правят връзката със свързаните с волята процеси на изграждане на навици, общуването със съпротиви и задръжките вследствие на нежелани начини на поведение, като според думите на Шмаленбах творческият процес крие възможността за свързване на представянето и действието, на теоретичното и практическото. Чрез изкуството се развиват индивидуалните изразни средства, разбирането, емпатията, преживяването. Човек се отваря към себе си, другия и света, за да ги опознае и разбере по-добре.