Биодинамично земеделие

Актуално

Сдружение Софера започва съществуването си като инициатива за създаване и развитие на социална и обучителна ферма. Нашата кауза е свързана с трансформацията на земеделските практики, засилване на взаимодействието между човека и земята и подпомагане на жизнеността на земята и холистично здравето на общността. Следвайки принципите на биодинамичното земеделие ние търсим цялостен екологичен и етичен подход във фермерството, градинарските практики и отглеждането на храната, като подкрепяме всички участници в общността с основната цел за полагане на грижи за човека.

Свободен достъп

Биодинамично земеделие за начинаещи

Биодинамичното земеделие представлява холистичен, екологосъобразен и етичен подход към стопанисването на земеделските площи, градините и храненето.

May 9, 2019
Свободен достъп

Oснови на включващото и социално земеделие

Идейна постановка на включващото фермерство

May 7, 2019
Свободен достъп

Участие на Фестивала на семената 11 май 2019 г.

Част от родителската инициатива се включи с организирана работилница за семена

May 1, 2019