Кас Хоф в Люксембург

 

https://sofera.org/storage/kass haf/IMG_1670 2.jpg

 

От 1999 г. стопанството е в преход към биодинамично земеделие. Тогава все още се намират в отеснялото пространство на старата ферма в Ролинген и полагат грижи за около 50 ха земя. Днес те са около 100 ха, като 25 ха от тях са посевните площи, а 75 ха с ливади и пасища. Сеитбообръщението е предимно от 5-6 различни зърнени култури, картофи и кръмно цвекло. Собствени градини със зеленчуци са все още в тестова фаза.

 

https://sofera.org/storage/kass haf/SAM_0877.jpg

 

 

Имат 100 крави, от които 30 млекодайни крави, 8 крави за разплод. От прасетата 10 са за разплод, а от малките прасета една част остават в стопанството, а другите са за продан на колеги, които не отглеждат собствените разплодни прасета. Около двеста са яйценосните кокошки. Освен това имат зайчета, козички и коне, които са повече като хоби. Два пчелина са разположили кошерите си върху площи на стопанството.  

cow

При измерването на оборските площи не само е спазено необходимият размер на площите според деметер директивите, а са оставени и допълнителни свободни площи, така че животните да бъдат в пълна свобода.

Стопанството има за цел да бъде цялостен организъм и да функционира със завършен производствен цикъл. Според вида и броя на отглежданите животни се набавя необходимото количество оборски тор, за да бъде съхранено почвеното плодородие. С това, което расте на поляните и със собствените посеви съумяваме да изхраним животните. Площите са така съобразени, че не се получава също така и свръхнаторяване, а и така се допринася за съхраняване на естествените биотопи на поляните и се поддържа видовото многообразие. 

Една от най-големите особености на фермата е нейната юридическа форма. От 2012 г. собствеността е Дружество с ограничена отговорност и чрез това стана възможно да се получи финансиране за изнасянето на стопанството на зелено. 24 частни лица и Оекополис (Oikopolis Participations SA) са сред учредителите. Новият строеж стана възможност единствено чрез обща банкова гаранция. Чрез създаването на това Сдружение си поставяме целта стопанството да бъде съхранено за идните поколения. Собствеността на земята е включена в стартовия капитал на Дружеството. Основния капитал все пак не са нито финансовия, нито недвижимото имущество, а основно хората, които се занимават с биодинамично земеделие. Стопанството е с дефинирана стойност, което означава, че не подлежи на пазарна спекула и съответно съществуването му не е застрашено от евентуално разделяне. Също така възнамеряваме да прехвърлим една част от дейностите му в отделна фондация, с което да се улесни подкрепата за дейности, които стопанството предлага на общността, да бъдат съответно подкрепени от общността.

Стремежът към архитектурата на новото стопанство е да бъдат създадени пространства, които да се вписват в пейзажа с много светлина и зелени места помежду сградите. Целият сграден фонд е с централно отопление комбинация пелети и газ. За всички тоалетни се използва дъждовна вода, на покривите са разположени фотоволтаична система и водни колектори, като за цялото стопанство се използва само екологичен електрически ток. 

Фермата спада към така предназначението демонстрационни ферми, които допринасят освен чрез биодинамичната си продукция и чрез обучителната си дейност. Предвидено е място за срещи от членовете на общността, а също така се посрещат и училищни класове, детски педагогически дейности, семейни посещения, като от 2002 г. Фермата е посетена от повече от 8000 души, които прекарват там между няколко часа и няколко дни. 

Във фермата се провеждат и учебни и студентски практики с различна продължителност. Архитектурата е съобразена и с това, че всички дейности да могат да бъдат достъпни за наблюдения от децата и младежите.

 

 

 

Публикувано
September 1, 2019
Автор
admin
Членство
Free