Биодинамичното земеделие представлява холистичен, екологосъобразен и етичен подход към стопанисването на земеделските площи, градините и храненето.

Основите са положени от разработките на немския учен и философ Д-р Р. Щайнер и лекционния му курс по земеделие още през 1924 г., като в него са залегнали нови принципи на интегративно научно разбиране на закономерностите в природното равновесие и баланс. Обезпокоен от навлизането на новите земеделски техники и по-специално използването на химически торове, водещи до влошаване на качеството на почвите и на храните, Щайнер поставя философските и методологическите основи на биодинамичното земеделие в цикъл от 8 лекции, в основата на които е залегнало разбирането за Земята като жив организъм, чието здраве трябва да опазваме.

Биодинамичният подход продължава развитието си, като обхваща широка мрежа от коопериращи се фермери и учени на всички континенти под разнообразни форми - плодородни градини, ферми, лозови и овощни насаждения. Принципите и практиките в биодинамичното земеделие могат да бъдат приложени навсякъде, където се отглежда храна, като се вземат предвид и бъдат адаптирани спецификите на площта, ландшафта, климата и местната култура.

Биодинамичните ферми са възможно най-автономни по отношение на торове, семена и фуражи, като се насърчава сътрудничеството между биодинамични и биологични стопанства на местно равнище.

Биодинамичните продукти се отличават със своята здравословност и вкусови качества. Те се добиват при зачитане на флората, фауната и ландшафта, като се следват сезоните и не се върви срещу природните цикли. За здравето на растения и животни се използват естествени продукти и препарати, с които ще ви запознаваме постепенно.

Публикувано
May 9, 2019
Автор
admin
Членство
Free