Биодинамичното земеделие чува гласовете на младежките активисти, които говорят за климатичните проблеми и бъдещето ни. Секцията по биодинамично земеделие обединява усилията си заедно с младежката секция и предлага нови форми за общуване и споделяне на проблемите в една дигитална екологична социална, спиритуална конференция от 11-14 февруари 2021 г. , която може да посетите https://www.agriculture-conference.org/de/2021

 

Когато земеделието разглежда климата, то се занимава с това да направи земята възможно най-плодородна и да намали въглеродния диоксид до минимум. Уели Хуртер, фермер и съпредседател на Секция „Земеделие“ в Гьотеанум, обобщава: „Без здравословен климат нямаме здравословни добиви“. Фермерите се борят с екстремни метеорологични условия, проливни дъждове, които стресират почвата не по-малко от сушата и я излагат на ерозия. В същото време младите хора се тревожат за земята, на която искат да живеят дълго време.

 

„Сътрудничеството между фермери и млади хора ще даде тласък на обновяването.“ казва Констанца Каликс, ръководител на младежката секция и е убедена в това, защото: „Ангажираността на младите хора създава основа за бъдещето на земята“. 

 

Сега за първи път силата на младите хора, свързани с проблемите на климата, и опитът на биодинамичните фермери се обединяват. На дигиталната конференция „Дишайте през климатичната криза“ тяхната обща отправна точка е концепция за климата, която обединява факти за космическите ритми и ефекти от антропоцена във връзка с разбирането за земята като живо същество. Начинът, по който на земята се гледа - например като на склад за суровини, като същество или като свещено място в космоса - също зависи от това как се отнасяме към нея. Ценности, които играят роля в това, са уважителна връзка с околната среда, зачитане на биологичното разнообразие, екологична концепция за растеж и модели за климатична икономика и общество.

 

Искаме заедно да поемем ободряваща глътка въздух, с който да можем да кажем: „Земята чака моя отпечатък - искам да вървя по него и да дам своя принос за общото ни бъдеще“.

 

Новият формат на конференцията предвижда -

 

Future Labs или Лаборатории за бъдещето

За първи път работим с нов формат и с нетърпение очакваме срещите в него. В паралелните лаборатории ще разгледаме актуални въпроси, свързани със социалните, икономическите, екологичните и духовните измерения на климатичната криза. 

 

Михаилови писма

 

Това са кратки, плътни текстове на Рудолф Щайнер, които той е написал през последната година от работата си. Главата "От природата към под-природата" се занимава с централен въпрос за развитието на съзнанието: Как да намерим връзка с технологията и материализма, без да станем несвободни в резултат не това? Петра Дерцен, Якоб Бергсма и Йохана Лампрехт подхождат към този въпрос в три последователни теми с упражнения, работа по четене и малки групи за участие. Участниците са поканени да влязат в диалог с включването на социалното, артистичното и екологичното и да изпитат как можем да развием добри отношения със себе си и космоса днес.

 

Публикувано
February 2, 2021
Автор
admin
Членство
Free